ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf จัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3.pdf |

 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,469