ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 

 


ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วันที่แผยแพร่ 15/12/2563
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 53,705