สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมคณะทำงานลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์

            วันพุธที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. จังหวัดสุรินทร์ โดย สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมเพื่อลงนาม MOU การลดและคัดแยกขยะทุกหน่วยงานจังหวัดสุรินทร์ ๑๕ หน่วยงาน โดยมี นายเสริมศักดิ์ สีสันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ นายประสงคื ทองประ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมและลงนามMOU ระดับจังหวัดในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมรวยปราสาท ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 42,428