วัดในจังหวัดสุรินทร์ ให้ความเมตตาใช้ฌาปนสถานในการฌาปนกิจศพผู้ที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน ๔ ราย

           วันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ วัดในจังหวัดสุรินทร์ ให้ความเมตตาใช้ฌาปนสถานในการฌาปนกิจศพผู้ที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑. วัดประทุมเมฆ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ ในความเมตตาของพระครูปทุมสังฆการ เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดประทุมเมฆ จำนวน ๒ ราย

๒. วัดคุ้มเหนือ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ ในความเมตตาของพระครูศรีปริยัติสาทร รองเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑ เจ้าอาวาสวัดคุ้มเหนือ จำนวน ๒ ราย

ข่าว: นายภัทรพล ชำนิยา นักวิชาการศาสนา


image รูปภาพ
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 42,440