สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมเพื่อขออนุญาตสร้างวัดของที่พักสงฆ์หลักวอ หมู่ที่​ ๑๑ ตำบลนอกเมือง​  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์

           วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. อำเภอเมืองสุรินทร์ จัดประชุมเพื่อขออนุญาตสร้างวัดของที่พักสงฆ์บ้านหลักวอ โดย นายปภพ​  ขอไชย​  ปลัดอำเภอ​ ปฏิบัติราชการแทน นายอำเภอเมืองสุรินทร์​  เป็นประธานดำเนินการประชุม และพระครูปทุมสังฆการ   เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นายประสงค์ ทองประ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนายณรงค์ชัย สนิทผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นางกนกนาถ เรืองไทย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวศิริรัศสา พันธ์ศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายนราธิปกุล บุญสอน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ที่พักสงฆ์บ้านหลักวอ หมู่ที่​ ๑๑ ตำบลนอกเมือง​  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 42,435