สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมเพื่อขออนุญาตสร้างวัดของที่พักสงฆ์คุณรสศีลขันธ์​ บ้านบุฤาษี หมู่ที่​ ๑ ตำบลบุฤาษี​ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

           วันอังคารที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. อำเภอเมืองสุรินทร์ จัดประชุมเพื่อขออนุญาตสร้างวัดในพื้นที่ โดย นายปภพ​  ขอไชย​  ปลัดอำเภอ​ ปฏิบัติราชการแทน นายอำเภอเมืองสุรินทร์​  เป็นประธานดำเนินการประชุม และพระครูปทุมสังฆการ   เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้ นายประสงค์ ทองประ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายณรงค์ชัย สนิทผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นางกนกนาถ เรืองไทย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวศิริรัศสา พันธ์ศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญาการ และนายนราธิปกุล บุญสอน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมด้วย มติที่ประชุมเห็นชอบในการขออนุญาตสร้างวัดในพื้นที่เพื่อเป็นการต่อยอดบวรพระพุทธศาสนา ณ ที่พักสงฆ์คุณรสศีลขันธ์​  บ้านบุฤาษี  หมู่ที่​ ๑  ตำบลบุฤาษี​  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 42,435