สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี  สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นวันที่สอง

วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๔
    นายประสงค์  ทองประ  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  สนองงานคณะสงฆ์และตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี  สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ดังนี้
    ๑. สนามสอบ วัดกลางชุมพลบุรี  อ.ชุมพลบุรี  จ.สุรินทร์
    ๒. สนามสอบ วัดโพธาราม  อ.สังขะ  จ.สุรินทร์
    ๓. สนามสอบ วัดปทุมทอง  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์
    ๔. สนามสอบ วัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง  อ.บัวเชด  จ.สุรินทร์
    ๕. สนามสอบ วัดอิสาณ  อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์
    ๖.สนามสอบ วัดศรีสว่างโคกสะอาด  อ.สนม  จ.สุรินทร์
   ๗. สนามสอบ วัดปราสาทขุมดิน  อ.โนนนารายณ์  จ.สุรินทร์
   ๘. สนามสอบ วัดจอมพระ  อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์
    โดยคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์  กำหนดสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี  ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน  ๑๘  สนามสอบ จำแนกเป็นสนามสอบคณะธรรมยุต  ๑  สนามสอบ  คณะมหานิกาย  ๑๗ สนามสอบ (๑๗ อำเภอ ๆ ละ ๑ สนามสอบ)
    ภาพรวมการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการเฝ้าระวังของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

ข่าว  :  นายประสงค์  ทองประ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 71,875