สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี  สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่สี่

 วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๔
    นายประสงค์  ทองประ  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  มอบหมายนายณรงค์ชัย  สนิทผล  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  นางกนกนาถ  เรืองไทย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  และนางธิรนันท์  อุไร  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  
     สนองงานคณะสงฆ์และตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี  สำนักเรียนคณะจังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ดังนี้
    ๑. สนามสอบ วัดอุดมพรหมวิหาร  อ.กาบเชิง  จ.สุรินทร์
    ๒. สนามสอบ วัดทักษิณวารีสิริสุข  อ.ลำดวน  จ.สุรินทร์
    ๓. สนามสอบ วัดป่าบ้านตรวจ  อ.ศรีณรงค์  จ.สุรินทร์
    โดยคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์  กำหนดสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี  ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน  ๑๘  สนามสอบ จำแนกเป็นสนามสอบคณะธรรมยุต  ๑  สนามสอบ  คณะมหานิกาย  ๑๗ สนามสอบ (๑๗ อำเภอ ๆ ละ ๑ สนามสอบ)
    ภาพรวมการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการเฝ้าระวังของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

ข่าว :  นายประสงค์  ทองประ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 71,956