สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล  ณ ห้องประชุมข้าวหอม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

 วันที่ 19  พฤศจิกายน  2564 เวลา 13.30 น. นายสุวพงษ์ กิติภัทรพิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล  ณ ห้องประชุมข้าวหอม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
ในการนี้ นายประสงค์ ทองประ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้นายณรงค์ชัย สนิทผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมด้วย

ข่าว  :  นายณรงค์ชัย  สนิทผล  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 71,917