สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมาและสวดถอนสีมาอุโบสถ วัดป่าขี้เหล็ก  ต.โพนครก  อ.ท่าตูม และวัดป่าโดนออง  ต.นาดี  อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์

  วันที่  ๒๐ พ.ย.  ๒๕๖๔
    
     นายประสงค์  ทองประ  ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สนองงานคณะสงฆ์ ดังนี้
     เวลา ๐๘.๓๐ น. สนองงานคณะสงฆ์ ในพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมาและสวดถอนสีมาอุโบสถ วัดป่าขี้เหล็ก  ต.โพนครก  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์
      พระศรีปริยัติมงคล  รองเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ) เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
     พระเทพวชิรญาณโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ) ประธานดำเนินงาน
     นายนาฏศิลป์  แสนเสริม ปลัดอำเภอท่าตูม รักษาราชการแทนนายอำเภอท่าตูม ประธานในพิธี
      เวลา ๑๓.๐๐ น. สนองงานคณะสงฆ์ในพิธีปักหมายเขตวิสุงคามสีมาและสวดถอนสีมา อุโบสถวัดป่าโดนออง  ต.นาดี  อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์
      พระราชสุมนต์มุนี  เจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ) เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
      พระเทพวชิรญาณโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ) ประธานดำเนินการ
      นายปภพ  ขอไชย  ปลัดอำเภอเมืองสุรินทร์  รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองสุรินทร์ ประธานในพิธี
     การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ข่าว    :   นายประสงค์  ทองประ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 126,979