สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงิน ส่งคลังหรือฝากคลัง ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่​ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.​ ๒๕๖๕
    เวลา​ ๐๘.๓๐​ - ๑๒.๐๐ น.
    สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงิน ส่งคลังหรือฝากคลัง ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ โดย นายประสงค์  ทองประ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางผ่องศรี  เภสัชชา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
    ณ​ ห้องประชุมข้าวสารหอม​  ชั้น​ ๒​  ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์​  ถนนเลี่ยงเมือง  ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  การจัดการอบรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 138,673