สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ

วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ น.
            นายประสงค์  ทองประ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ อำนวยความสะดวกและร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร ตามโครงการฯ ร่วมกับเจ้าภาพถวายเพล
             โดยมี นางปิ่นเพชร ดีล้อม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสุรินทร์ และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สุรินทร์) ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 276,296