สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงแรงงาน ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ น.
            นายประสงค์  ทองประ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ข้าราชการสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  อำนวยความสะดวกและร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร ตามโครงการฯ ร่วมกับเจ้าภาพถวายเพล
           โดยมีนายนายจำรูญ ทำทอง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำกลางสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี
           และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานสาขาช่างตวงวัด เขต ๒-๔ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ เรือนจำกลางสุรินทร์ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 352,529