สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ

วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ น.
             นายประสงค์  ทองประ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ และข้าราชการในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ อำนวยความสะดวกและร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร ตามโครงการฯ ร่วมกับเจ้าภาพถวายเพล
             โดยมี นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 138,680