สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อถวายการต้อนรับ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ ๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๐ น.
           นายประสงค์  ทองประ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวเจนจิรา  บุญเย็น นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์
ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยเพื่อถวายการต้อนรับ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ  ศูนย์พัฒนาทักษะและฝึกอาชีพ คนพิการทางสติปัญญา ตำบล เชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 352,560