สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม และกระทรวงการคลัง ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ

วันอาทิตย์ที่ ๗  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ น.
             นายประสงค์  ทองประ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมดูแลอำนวยความสะดวกและปฏิบัติหน้าที่ในการร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร ตามโครงการฯ ร่วมกับเจ้าภาพถวายเพล
              โดยมีนางดวงใจ โชติบัญชา คลังจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี  ร่วมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม และกระทรวงการคลัง ประกอบด้วยมณฑลทหารบกที่ 25 กองกำลังสุรนารี สำนักงานสัสดีจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบึงขวาง (สพป.สร.๑) ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 352,560