สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ น. 
             นายประสงค์  ทองประ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมดูแลอำนวยความสะดวกและปฏิบัติหน้าที่ในการร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร ตามโครงการฯ ร่วมกับเจ้าภาพถวายเพล
              โดยมีสาวพัทธิอร กาฬสุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรนทร์ ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์ สำนักงานพัฒนาสังคมของมุนษย์จังหวัดสุรินทร์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร ในโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 352,511