สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเข้ารับฟังและประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยฯ โดยถ่ายทอดสัญญาณจาก กระทรวงมหาดไทย

วันจันทร์ที่ ๘  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๓๐ น. 
           จังหวัดสุรินทร์ ได้การประสานเพื่อเข้ารับการประชุม โดยรับสัญญาณการถ่ายทอดสด จากกระทรวงมหาดไทยผ่านช่องสัญญาณ หน่วยงานภายในจังหวัดเข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ โดย นายประสงค์  ทองประ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวเจนจิรา  บุญเย็น  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ เข้าร่วมรับฟัง


image รูปภาพ
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 155,121