สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันอังคารที่ ๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ น. 
              นายประสงค์  ทองประ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมดูแลอำนวยความสะดวกและปฏิบัติหน้าที่ในการร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร ตามโครงการฯ ร่วมกับเจ้าภาพถวายเพล
              โดยมีนางสาวจิราวัลย์  คชฤทธิ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี  ร่วมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย ๑. ศาลจังหวัดสุรินทร์ ๒. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ๓. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ๔. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ๕. สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ ๖. โครงการชลประทานสุรินทร์ ๗. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ๘. ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ๙. สถานที่พัฒนาที่ดินสุรินทร์ ๑๐. ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สุรินทร์)
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 155,121