สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการเข้าวัดทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๐ น.
            จังหวัดสุรินทร์ ได้จัดโครงการเข้าวัดทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ  อำเภอศีขรภูมิ โดยมี นายกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอศีขรภูมิ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยข้าราชการในจังหวัดสุรินทร์
ร่วมถวายเพลพระ 
            ในการนี้  นายประสงค์  ทองประ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางวรภัสสร  เรืองไทย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนเข้าร่วมงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 155,042