สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน" ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๐  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๓๐ น.
            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสอมภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน" ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวกับการศึกษาเข้าร่วมประชุม
            ในการนี้  นายประสงค์  ทองประ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  และนางธิรนันท์  อุไร  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุม
ณ  ห้องประชุมจรัณยานนท์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 155,182