สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕
เวลา ๑๗.๐๐ น.
            สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดจัดกิจกรรมตามมติมหาเถรสมาคม การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์คหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
             ในการนี้  นายประสงค์  ทองประ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวเจนจิรา  บุญเย็น  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก กำหนดพิธีดังกล่าวฯ ในวันอังคารที่ ๙  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ  วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 155,182