สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรณีการผ่อนผันชำระค่าเช่าที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ ที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่​ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
     เวลา ๑๓.๓๐ น.
                นายประสงค์​  ทอง​ประ​  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์​  มอบหมายให้ นายนราธิปกุล บุญสอน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงกรณีการผ่อนผันชำระค่าเช่าที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ ที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ด้วย Application Zoom Cloud Meeting
ณ ห้องประชุม  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์
     การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 396,201