สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ สนองงานคณะสงฆ์​ และร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่​ ๒๖ กันยายน ​๒๕​๖​๕
     เวลา​ ๑๓.๕๐​ น.
     ณ วัดคันธารมย์นิวาส ตำบลนาหนองไผ่  อำเภอชุมพลบุรี​  จังหวัดสุรินทร์
     นายประสงค์​ ทองประ​ ผู้อำนวยการพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์​  พร้อมด้วยนางนารีรัตน์​ มีขันทอง​ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ​ และนางผ่องศรี​ เภสัชชา​ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานวันที่​ ๒๖ ก.ย. ​๒๕​๖​๕
     เวลา​ ๑๓.๕๐​ น.
     ณ วัดคันธารมย์นิวาส ต.นาหนองไผ่  อ.ชุมพลบุรี​  จ.สุรินทร์
     นายประสงค์​ ทองประ​ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์​  พร้อมด้วยนางนารีรัตน์​ มีขันทอง​ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ​ และนางผ่องศรี​ เภสัชชา​ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สนองงานคณะสงฆ์​ และร่วมประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ เขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕
     พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นธานดำเนินการประชุม
     การนี้​ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์​ ร่วมประชุมและบรรยายถวายความรู้ในหัวข้อเรื่อง​ ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์​ (e-Donation)​ เพื่อให้วัดต่างๆ​ จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเงินบริจาคของวัดในระบบอิเล็กทรอนิกส์​ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริจาคเงิน​ และสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่​ ทุกพื้นที่
     การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
    


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 183,654