สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ ๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๗.๓๐ น.
           ด้วยเทศบาลเมืองสุรินทร์ กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปและเป็นการสร้างความรักความสามัคคีระหว่างหน่วยงานราชการ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์โดยภายในงานได้กำหนดให้มีกิจกรรมการประกวดนางนพมาศและการประกวดกระทงเล็ก (ใบตอง) ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ และขอให้หน่วยงานร่วมเป็นเกียรติ
           ในการนี้ นายประสงค์  ทองประ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวเจนจิรา  บุญเย็น นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางวรภัสสร  เรืองไทย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง
ณ  บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง เวทีไผทสราญ และสระน้ำวัดจุมพลสุทธาวาส อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 183,652