จังหวัดสุรินทร์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การสร้างวัด จำนวน ๓ แห่ง

วันพุธที่ ๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๐ น.
           สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง  การสร้างวัด เพื่อเป็นหลักฐานในการประกาศให้ทราบว่ามีการอนุญาตให้สร้างวัดขึ้นในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ และเป็นหลักฐานที่จังหวัดสุรินทร์ออกให้เพื่อใช้ประกอบการยื่นขออนุญาตตั้งวัด ต่อไป โดยในครั้งนี้ ได้มอบประกาศสร้างวัดให้ ดังนี้
           ๑. นายประลอง  สุขแสว เป็นผู้ยื่นขออนุญาตสร้างวัด ณ  บ้านหนองอียอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์
           ๒. นายวิเดช  ศรีจันทร์  เป็นผู้ย่ื่นขออนุญาตสร้างวัด ณ  บ้านปะ  หมู่ที่ ๓  ตำบลหนองระฆัง  อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์
           ๓. นายวิรัตน์  พุดชุ  เป็นผู้ยื่นขออนุญาตสร้างวัด ณ  บ้านหนองระฆัง  หมู่ที่ ๘  ตำบลหนองระฆัง  อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์
          โดย นายประสงค์  ทองประ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้มอบประกาศจังหวัดสุรินทร์ โดยมีคณะสงฆ์ ผู้แทนหมู่บ้านและข้าราชการในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ร่วมมอบประกาศในครั้งนี้ด้วย
ณ  ห้องประชุม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ชั้น ๓  ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 183,691