สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์  ในการตรวจเยี่ยมและเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ สมัยที่ ๒ นักธรรมชั้น โท นักธรรมชั้น เอก ในวันพฤสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓ แห่ง

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๑๒.๓๐ น. 
            สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ โดย พระพรหมวชิรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย เป็นประธานในพิธี
พระเทพวชิรญาณโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ (ธ) พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ และพระครูปริยัติกิจธำรง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดกลาง
ในการตรวจเยี่ยมและเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ สมัยที่ ๒ นักธรรมชั้น โท นักธรรมชั้น เอก
ในวันพฤสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้
เวลา ๑๒.๓๐ น. วัดศาลาลอย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ ๒๓ (ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลาง) บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
เวลา ๑๔.๓๐ น. วัดสุทธิธรรมาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
            

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 396,287