สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๗.๐๐ น.
            จังหวัดสุรินทร์ กำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งฝนหลวง" โดย นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี
            ในการนี้ นายประสงค์  ทองประ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  มอบหมายให้ นางสาวเจนจิรา  บุญเย็น นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ นางธิรนันท์  อุไร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวศิริรัศสา พันธ์ศรี  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายนราธิปกุล  บุญสอน  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีและนำพานพุ่มดอกไม้สดไปวางถวายราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สดโทนเหลือง)
ณ  หอประชุมสุรินทร์วัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 183,682