สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ออกตรวจเยี่ยม เพื่อตรวจสอบสถิติข้อมูลจำนวนนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) จังหวัดสุรินทร์ เป็นวันที่ ๒

วันพุธที่ ๑๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
            สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ กำหนดออกตรวจสอบสถิติข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) เป็นวันที่ ๒ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
และสรุปรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้เป็นปัจจุบันและร่วมรับฟังปัญหาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ พร้อมถวายคำแนะนำแก่คณะครู อาจารย์ พระอาจารย์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ในจังหวัดสุรินทร์
            ในการนี้ ข้าราชการในสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ได้ออกตรวจสอบสถิติข้อมูลจำนวนนักเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดังนี้
เวลา ๐๙.๓๐ น.    - วัดจอมพระ  อำเภอจอมพระ
                       - โรงเรียนบาลีสาธิตวัดศาลาลอยสุรินทร์  อำเภอเมืองสุรินทร์
เวลา ๑๓.๓๐ น.   - โรงเรียนโพธิศึกษา  อำเภอท่าตูม
                      - โรงเรียนพระปริยัติธรรมรัตโนภาสวิมลศึกษา  อำเภอรัตนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 183,631