สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอท่าตูม ร่วมกับเจ้าคณะอำเภอท่าตูม และคณะสงฆ์ในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจข้อมูลเรื่องร้องเรียนการกระทำความผิดของพระสงฆ์

วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
             จังหวัดสุรินทร์ ได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากผู้ไม่ประสงค์จะออกนามทางสายด่วน ๑๕๖๗  เกี่ยวกับพระสงฆ์บางรูปในพื้นที่อำเภอท่าตูม
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ โดยนายประสงค์  ทองประ และนายภัทรพล  ชำนิยา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมกับ พระครูสิริพรหมสร เจ้าคณะอำเภอท่าตูม และคณะสงฆ์ในพื้นที่
เข้าร่วมตรวจสอบหาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านยาเสพติดของพระสงฆ์ในชุมชน 
             ในการนี้ นายอธิวุฒิ นามพรหม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอท่าตูม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันตรวจสอบ และเป็นพยานในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อรายงานผลแก่จังหวัดสุรินทร์ต่อไป
ณ  ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 183,628