สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานไอยรา ผ้าไหม เทิดไท้พระพันปีหลวง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น.
            จังหวัดสุรินทร์ โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จัดงานไอยรา ผ้าไหม เทิดไท้พระพันปีหลวง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสนองตอบนโยบายรัฐบาลโดยผลักดันส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5F ด้านการออกแบบแฟชั่น เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยและก้าวไกลสู่ระดับสากล ก่อให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่
รวมทั้งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เพิ่มศักยภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้              
             นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการเปิดงาน
             นายประสงค์  ทองประ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าวด้วย
งานแสดงผ้าไหม เป็นงานที่บูรณาการจัดงาน งานช้างแฟร์ ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดสุรินทร์ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์อีกทางหนึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๙ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ถนนสุรินทร์ - ปราสาท ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 183,672