สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ ๖๗ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖)

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๒๐ น.
            จังหวัดสุรินทร์จัดทำโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ ๖๗ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖) เพื่อนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่างๆ ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาเดือดร้อน และดำเนินการแก้ไขปัญหารความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
โดยมี นายพิจิตร  บุญทัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน และนางนุชจรินทร์  บุญทัน  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ร่วมด้วย
        นายสรสาสน์ สีเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
        นายประภาส ศรีจันทร์เวียง ปลัดจังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนระดับจังหวัด และข้าราชการในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ
ในการนี้  นายเพทาย  สดทรงศิลป์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์  มอบหมายให้ นางสาวเจนจิรา  บุญเย็น  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ เข้าร่วมโครงการ
เวลา ๑๐.๒๐ น. พิธีเปิดงานโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ  โรงเรียนบ้านอาเลา หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองอียอ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
เวลา ๑๓.๓๐ น. มอบบ้านตามโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ ๖๗ พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖) ให้แก่  นางเนียน  บุญเกตุ  ชาวบ้านตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ณ  ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 396,287