สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ สนองงานคณะสงฆ์จำนวน ๑๐๓ รูป ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อออกปฏิบัติเป็นพระธรรมจาริก

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๐๐ น.
            นายเพทาย  สดทรงศิลป์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสุกันยา  วารีดำ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนายนราธิปกุล  บุญสอน  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมสนองงานคณะสงฆ์ จำนวน ๑๐๓ รูป ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  เพื่อออกปฏิบัติเป็นพระธรรมจาริก และปฏิบัตินั่งสามาธิ ดังนี้
            ๑. วัดโคกกรม ต.จีกแตก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
            ๒. วัดพัฒนาธรรมาราม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
            ๓. ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมสติภาวนาภิรตาราม บ้านขามพัฒนา ต.ทับทัน อ.สังขะ จ.สุรินทร์
และกลับไปยัง ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ (บ้านละเอาะ) ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 210,838