วัดวังปลัดสามัคคี อำเภอสังขะ ตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการฯ ตามที่ สำนักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

วันเสาร์ที่ ๒๑ - วันพุธที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๗.๓๐ น.
           สำนักงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ปละการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชน/OTOP ระดับประเทศในระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ณ  วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  วัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ และจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
           วัดวังปลัดสามัคคี ตำบลทับทัน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยพระครูโกศลสมาธิวัตร เจ้าอาวาสวัดวังปลัดสามัคคี ตัวแทน
ในนามจังหวัดสุรินทร์ ร่วมด้วย พระครูปริยัติกิจธำรง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ พระมหาเสาร์ สีหสุวญฺณปุตโต เจ้าอาวาสวัดพันษี นายเพทาย  สดทรงศิลป์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ นางธิรนันท์  อุไร นักวิชาการศาสนาชำนาญการและนางสาวศิริรัศสา  พันธ์ศรี  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นำผู้นำชุมชนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ และผู้แทนชุมชนในหมู่บ้าน เพื่อเข้ารับโล่รางวัล จากบ้านวังปลัด ตำบลทับทัน อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕และบ้านตากแดด ตำบลตากูก อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานฯ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากจังหวัดสุรินทร์
ณ  วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 210,829