สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูบวรกิจ (สา สุมโน) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำเขียวและอดีตเจ้าอาวาสวัดอุทุมพร (อุทุมพรน้ำเขียว) อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

วันเสาร์ที่ ๒๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๑๕.๐๐ น.
            คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ คณะสงฆ์ตำบลน้ำเขียว ญาติโยมและศิษยานุศิษย์ จัดงานพระราชทานเพลิงศพพระครูบวรรัตนกิจ (สา สุมโน) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำเขียวและอดีตเจ้าอาวาสวัดอุทุมพร (อุทุมพรน้ำเขียว) ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีพิธีพระราชทานเพลิง ในวันเสาร์ที่ ๒๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ  เมรุชั่วคราว  วัดอุทุมพรน้ำเขียว
            โดยมี พระพรหมวชิรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง ประธานสงฆ์ ร่วมด้วย พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
            นายอานนท์  วงศ์แย้ม นายอำเภอรัตนบุรี ประธานฆราวาส
            ในการนี้  นายเพทาย  สดทรงศิลป์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้  นางสาวเจนจิรา  บุญเย็น  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีและร่วมสนองงานคณะสงฆ์
ณ  เมรุชั่วคราว วัดอุทุมพรน้ำเขียว ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 210,904