จังหวัดสุรินทร์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพิธีลาสิกขา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ บ้านละเอาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ ๒๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๑๓.๐๐ น. 
           จังหวัดสุรินทร์ จัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑๐๓ คน โดยจัดพิธีบรรพชาสามเณร และพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

           พระครูปริยัติกิจธำรง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานสงฆ์
           นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาและพิธีลาสิกขา ร่วด้วย นางนุชจรินทร์ บุญทัน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ นายสรสาสน์ สีเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายประภาส ศรีจันทร์เวียง ปลัดจังหวัดสุรินทร์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่รวมทั้งญาติผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมพิธี 
ณ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดกลางสุรินทร์ (บ้านละเอาะ) ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
          


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 210,853