สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดป่าโยธาประสิทธิ์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

วันพุธที่ ๒๕  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา  ๑๓.๐๐  น.
           จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์บริเวณรูปเหมือน พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดุลย์  อตุโล) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ได้รับมอบหมายให้
           - ทำความสะอาดองค์รูปเหมือนพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดุลย์ อตุโล)
           - ทำความสะอาดบริเวณป้ายหน้าฐานองค์รูปเหมือน พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดุลย์ อตุโล)
           - ทำความสะอาดกระถางธูปใหญ่ (สีเหลือง) เปลี่ยนทรายด้านหน้าที่กระถางธูป
           - ทำความสะอาดอ่างบัวที่บันได เปลี่ยนน้ำ/ต้นไม้
           - ทำความสะอาดบริเวณฐานองค์รูปเหมือนพระราชาวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดุลย์ อตุโล)/บันได้ทั้ง ๓ ด้าน/ขอบระเบียง
ณ  วัดป่าโยธาประสิทธิ์  ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 210,914