สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจข้อมูลและถวายคำแนะนำ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม และนำข้อมูลมาประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด

           วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบ นางผ่องศรี เภสัชชา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นางธิรนันท์ อุไร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวศิริรัศศา พันธ์ศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวกัญญ์จรินทร์ ละออศรี นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจข้อมูลและถวายคำแนะนำ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม และนำข้อมูลมาประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม เป็นการขอเบิกจ่ายงวดที่สอง งานตกแต่งเสาและฝ้าเพดาน ศาลาการเปรียญ ณ วัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,671