สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจข้อมูลและถวายคำแนะนำ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวันหนองไผ่ และนำข้อมูลมาประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด

           วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบ นางผ่องศรี เภสัชชา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นางธิรนันท์ อุไร นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นางสาวศิริรัศศา พันธ์ศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวกัญญ์จรินทร์ ละออศรี นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจข้อมูลและถวายคำแนะนำ เจ้าอาวาสวัดเวฬุวันหนองไผ่ และนำข้อมูลมาประกอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด วัดเวฬุวันหนองไผ่ ขอรับการอุดหนุนซ่อมแซมหลังคาห้องน้ำ ณ วัดเวฬุวันหนองไผ่ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,653