สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา อ.ลำดวน อ.สังขะ จ.สุรินทร์

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

     นายเพทาย  สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นายนราธิปกุล  บุญสอน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ตรวจสอบการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา เวลา ๑๑.๐๐ น. วัดธรรมประดับสุข ต.โชคเหนือ อ.ลำดวน จังหวัดสุรินทร์ เวลา ๑๒.๐๐ น. วัดเทพประทาน ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เวลา ๑๓.๐๐ น. วัดป่าขันติธรรมาราม ต.สังขะ จ.สุรินทร์ การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 276,245