สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ดำเนินการจัดกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาแต่งผ้าไทย ทำบุญใส่บาตรกับช้าง ทุกวันเสาร์"

วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น 

       นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ และข้าราชการในสังกัด ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาแต่งผ้าไทย ทำบุญใส่บาตรกับช้าง ทุกวันเสาร์" เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ระหว่างคนกับวัด และวิถีชีวิตระหว่างคนกับช้างของชาวจังหวัดสุรินทร์ ในการนี้พระครูปริยัติกิจธำรง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ และเจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์ เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กร นักท่องเที่ยวและประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 276,235