สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๘๔)

วันที่  ๒๒- ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๖

                  นายเพทาย  สดทรงศิลป์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวเจนจิรา  บุญเย็น นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๘๔) ณ ห้องรัตนสยาม โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ นายสันทัด  แสนทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 276,317