สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานก่อสร้าง/ปฏิสังขรณ์ เสนาสนะ ตามมาตการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุน การบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

       นายเพทาย  สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นางสาวศิริรัศสา  พันธ์ศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวธัญพร  สุขประจำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานก่อสร้าง/ปฏิสังขรณ์ เสนาสนะ ตามมาตการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุน การบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดมุนีนิรมิต ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท วัดสามราษฎร์บำรุง ตำบลทมอ อำเภอปราสาท และวัดหนองคู ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 276,309