สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ระยะ ๒๐ ปี

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

      นายเพทาย  สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๔) ณ ห้องประชุมช้างใหญ่ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ นายสันทัด  แสนทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุม 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 595,469