พศจ.สุรินทร์ร่วมเป็นเกียรติงานฉลองตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ ฉลองมณฑป ฉลองศาลาการเปรียญ และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๕ รอบ ๖๐ ปี พระครูสิริจันทประสุต วัดสว่างอารมณ์ บ้านนาแห้ว ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๙ น.

            นายเพทาย  สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวศิริรัศสา  พันธ์ศรี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวนันทิยา  เล้าสกุล  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติงานฉลองตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ ฉลองมณฑป ฉลองศาลาการเปรียญ "ศาลาเนกขัมมาปัญญาสิริ" หลังใหม่ และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ ๕ รอบ ๖๐ ปี พระครูสิริจันทประสุต วัดสว่างอารมณ์ บ้านนาแห้ว ต.สวาย อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ในการนี้ พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชำนาญ  ชื่นตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 352,511