สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ร่วมประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม ระดับอำเภอ ตำบล และเลขานุการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น.

             นายเพทาย  สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ และข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม ระดับอำเภอ ตำบล และเลขานุการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ และเจ้าสำนักศาสนาศึกษา (๑๔๖) ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม/บาลี (ตามบัญชี พศ) และพระปริยัตินิเทศก์จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค ๑๑ เมตตาเป็นประธานในการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 352,560