สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจน และลดเหลื่อมล้ำจังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖  เวลา ๑๐.๓๐ น.

       นายเพทาย  สดทรงศิลป์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจน และลดเหลื่อมล้ำจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการพัฒนาภาคีเครือข่าย ด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดสุรินทร์แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ (ระยะที่ ๒) ณ ห้องประชุมบันทายศรี ชั้น ๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในการนี้ พระเทพวชิรญาณโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์(ธ) เจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพิจิตร  บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 352,529