สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖

      เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเพทาย  สดทรงศิลป์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวเจนจิรา  บุญเย็น นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางสาวนันทิยา  เล้าสกุล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วัดสังข์มงคล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

     เวลา ๑๓.๐๐ น. มอบพระพุทธรูปให้แก่ครอบครัวของ นางสังวาล  ผดุงดี บ้านเลขที่ ๒๒๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ ๖๗ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้นายพิจิตร  บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการระดับจังหวัด ข้าราชการในพื้นที่ และประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 352,560