สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและประชุมรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื่นที่ตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

     นายเพทาย  สดทรงศิลป์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางวรภัสสร  เรืองไทย  นักงวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายนราธิปกุล  บุญสอน  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบและประชุมรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื่นที่ตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑๖/๑๕๖๖) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง ตำบลตาอ็อง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ นายพิจิตร  บุญทัน  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในการประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 352,560