สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ร่วมกิจกรรมโครงการ สภากาแฟ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๙

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น.

     นายเพทาย  สดทรงศิลป์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวเจนจิรา  บุญเย็น นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายนราธิปกุล  บุญสอน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ์ร่วมกิจกรรมโครงการ สภากาแฟ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๙ ณ ห้องประชุมขุนภักดีสุขกิจ (ชั้น ๔) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ แห่งใหม่ (แยกหนองเต่า) ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ นายพิจิตร  บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 352,511